e v e r t   v e r w e i j

 p   r   o   f   i   e   l 

< begin / profiel / projecten / inspiratie / contact / gastenboek / doorverwijzingen


Na mijn studie landschapsarchitectuur aan Wageningen Universiteit werkte ik onder andere als ontwerper van groenvoorzieningen bij het Ministerie van Defensie en was ik medewerker planologie bij het Ministerie van Openbare Werken in Paramaribo (Suriname). Ik schreef beheerplannen voor historische buitenplaatsen bij de Stichting Behoud Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) en ik was ontwerper van nieuwe landgoederen bij Groenland Beheer. Sinds Groenland Beheer eind 2008 is overgenomen door Oranjewoud werkte ik voor Oranjewoud. Begin 2011 heb ik de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap.

Ik heb me ontwikkeld tot een allround landschapsarchitect en houd me bezig met visievorming en ontwerpopgaven op uiteenlopende schaalniveaus, van het ontwerp van een stadspark tot het vormen van een ruimtelijke visie voor een poldergebied van enkele honderden hectares. Ook werk ik op  beleidsmatig vlak, met onder andere groenstructuurplannen en beleidsnota’s op het gebied van nieuwe landgoederen en functieverandering in het landelijk gebied. Tot slot heb ik veel ervaring met het aanvragen van subsidies voor natuurontwikkeling en -beheer via het Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer.

< copyright 2011 Evert Verweij >