e v e r t   v e r w e i j

 l a n d s c h a p   en   o n t w i k k e l i n g 

< begin / profiel / projecten / inspiratie / contact / gastenboek / doorverwijzingen >


L a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r  e n  a d v i e s

Landschap en Ontwikkeling staan centraal in mijn dienstverlening. Een ruime blik op ruimtelijke vraagstukken is mijn kernwaarde. Advies nodig? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Mijn specialisaties

Ontwikkelingsvisies en inrichtingsplannen voor bos-, natuur- en recreatiegebieden, van Schetsontwerp tot Definitief Ontwerp. Bijvoorbeeld:
-         Nieuwe landgoederen
-         Nieuwe natuur / ecologische verbindingszones
-         Herontwikkeling bestaande landgoederen
-         Nieuwe bossen / recreatiegebieden / groenzones (“groen in
       en om de stad)

-         Herontwikkeling stadsparken
 

Onderdelen die ik kan verzorgen

-         Quickscan haalbaarheid en subsidiemogelijkheden
-         Gebiedsanalyse (o.a. bodem, water, occupatiegeschiedenis)
-         Analyse beleidskader
-         Inrichtingsvisie
-         Bestemmingsplantoelichting / ruimtelijke onderbouwing
-         Beplantingsplan
-         Globale berekening grondverzet
-         Globale kostenraming
-         Globale werkomschrijving
-         Aanvraag NSW-rangschikking
-         Aanvraag subsidie (o.a. SNL)
 

Producten

-         Quickscan haalbaarheid
-         Schetsontwerp / praatschets (al dan niet in combinatie met
       quickscan)
-         Ontwerp / inrichtingsplan / Beheerplan
-         Beeldkwaliteitplan
-         Toelichting Bestemmingsplan
-         Beplantingsplan


< copyright 2011 Evert Verweij >